Vodstvo društva

Mladinsko društvo HERES vodi IZVRŠNI ODBOR, ki ga sestavljajo:

 • Predsednik: Evgen Zajc
 • Podpredsednik: Borut Stramšek
 • Tajnica: Barbara Malovrh
 • Vodja projektov: Matej Drobnič

Za zagotavljanje prave duhovne smeri v društvu skrbi DUHOVNI ASISTENT:

 • Peter Končan, SDB

Za nadzor nad delovanjem in poslovanjem društva skrbi NADZORNI SVET, ki ga sestavljajo:

 • Predsednik:  Rok Rojko
 • Član: Nejc piber
 • Član: Žiga Lovšin

Ob morebitnih prestopkih in kršitvah statuta pa o odgovornosti članov odloča ČASTNO RAZSODIŠČE, ki ga sestavljajo:

 • Predsednica: Žana Marin
 • Članica: Valerija Dolenšek
 • Član: Sebastjan Cvelbar
Skupna ocena