O društvu / Podatki društva

Mladinsko društvo Heres je društvo bivših in sedanjih dijakov Gimnazije Želimlje. Ustanovljeno je bilo z namenom ohranjanja stikov vzpostavljenih med gimnazijskim izobraževanjem.
Smo prostovoljno, nepridobitno in nepolitično združenje, ki se zavzema za izobraževanje in informiranje, organiziranje kulturnih, športnih, družabnih ter drugih dejavnosti za svoje člane.
Društvo si pri svojem delu opira na don Boskovo preventivno vzgojno metodo dela. Delujemo pod okriljem Salezijanske mladinske pastorale.
Član društva lahko postane vsakdo, ki obiskuje ali je obiskoval Gimnazijo Želimlje. Veseli pa smo tudi vsakega simpatizerja društva.