H-Boss

HBoss je skupina ljudi (prostovoljcev), ki pripravljajo vse projekte in dogodke v društvu. Vsi bivši in zdajšnji Želimeljčani ste lepo vabljeni, da se nam pridružite! 🙂

Na začetku študijskega leta imamo ponavadi skupen motivacijski vikend, na katerem določimo smernice dela za naslednje leto in si razdelimo projekte, ki jih bo kdo pripravil.

Med letom se dobivamo na skupnih sestankih (2-3 na leto), da preverimo kako smo napredovali in se dogovorimo za naprej. Ob koncu študijskega leta pa načrtujemo tudi skupnen zaključek!

Dodatne informacije na: [email protected]

Dostopni so tudi statut društva in zapisniki sestankov, na katerih so dogovarjamo o delu in projektih, ki jih izvajamo v okviru društva.