Novice

Drage članice, dragi člani Mladinskega društva Heres!

Vabljeni na redno volilno skupščino, ki bo v torek, 23. februarja 2016 ob 19:00 v Študentskem domu Vincencij (Tabor 12, 1000 Ljubljana)!

Dnevni red:

 1. Skupna molitev
 2. Nagovor predsednika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva
 4. Poročila o delovanju društva v letu 2015
 5. Razprava in potrditev poročil
 6. Predstavitev kandidatov za člane organov društva in razprava
 7. Volitve v Izvršni odbor
 8. Volitve v nadzorni svet
 9. Volitve v Častno razsodišče
 10. Načrti dela za leto 2016
 11. Razno

Po uradnem delu bo sledila še pogostitev in druženje.

Letos potečejo mandati vsem organom društva, zato bodo na skupščini potekale volitve na vse funkcije, ki so na voljo:

 1. Izvršni odbor:
  • predsednik društva
  • trije podpredsedniki društva
  • tajnik društva
 2. Nadzorni svet:
  • predsednik
  • dva člana
 3. Častno razsodišče:
  • predsednik
  • dva člana

Vsi zainteresirani lahko svojo kandidaturo do nedelje, 21. februarja 2016 do 22:00 prijavite na e-mail naslov: [email protected] (v zadevi navedite funkcijo, za katero kandidirate). V primeru, da do navedenega roka ne bomo prejeli zadostnega števila kandidatur (vsaj ene za vsako funkcijo), bodo le-te možne tudi na sami skupščini.

Kandidatura mora vsebovati sledeče podatke:

 • Ime in primek:
 • Naslov (Ulica, hišna št., poštna št., kraj)
 • Datum in kraj rojstva
 • Telefonska številka
 • E-mail naslov
 • Fakulteta, smer in letnik študija
 • Organ društva in funkcija, za katero kandidirate
 • Namen kandidature (v 3 stavkih)

H kandidaturi vabljeni vsi, ki bi kakorkoli želeli sodelovati pri dejavnostih in projektih društva in stek temu pripravljeni pristopiti malo bolj resno in ste pripravljeni investirati tudi malce več časa!

Upam, da se opogumite in se vidimo!

Evgen Zajc,
predsednik Mladinskega društva HERES

P.S.: Kandidatura ni pogoj za udeležbo na skupščini… lahko pridete tudi samo na pijačo in dobro debato! 😉

Torej, kaj misliš?


− 1 = pet