Novice

V dogovoru z izvršnim odborom Mladinskega društva HERES razpisujem redno letno skupščino, ki bo v ponedeljek, 24. marca ob 19.00 na Rakovniku! Na skupščino ste vabljeni vsi tisti, ki ste bili v preteklosti, ste trenutno ali želite v prihodnosti postati člani društva.

DNEVNI RED SKUPŠČINE:

  1. Molitev in nagovor predsednika
  2. Včlanjevanje in podaljševanje članstev za leto 2014
  3. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
  4. Poročila za leto 2013
  5. Spremembe statuta
  6. Izvolitev novih funkcij
  7. Plan dogodkov za leto 2014
  8. Razno

Po uradnem delu bo sledilo še neformalno druženje s pogostitvijo za vse navzoče.

 

Predstavniki generacij v starešinstvu Mladinskega društva HERES

Z novim statutom v Mladinskem društvu HERES uvajamo tudi nov organ v strukturi društva. To bo starešinstvo, ki ga bodo sestavljali predstavniki generacije bivših in zdajšnjih Želimeljčanov, ki so v društvu zastopane. Vsaka generacija ima lahko največ toliko predstavnikov, kolikor je oz. je bilo v generaciji paralelk (oddelkov), mora pa vsaka zastopana generacija imeti vsaj enega predstavnika. Vloga predstavnika generacije bo neposredno obveščanje svoje generacije o dogajanju in projektih v okviru društva in vzpodbujanje k udeležbi tudi tiste v generaciji, ki jih društveno obveščanje sicer ne doseže.

POZOR: Tisti, ki se vidite v tem, da bi lahko prevzeli to vlogo znotraj svoje generacije, čim prej kontaktirajte Evgena Zajca preko maila: [email protected] ali mobilnega telefona: 041-299-193, da se dogovorite o podrobnostih.

Torej, kaj misliš?


4 − tri =